NAZWA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

OPAKOWANIA

ACETON

 

ACETON przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem jako rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych, tłuszczów oraz do mycia narzędzi po malowaniu. 1 l
5 l
20 l
Luz

 NITRO

 

 

Rozpuszczalnik NITRO. Wysokiej jakości rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów i emalii nitro oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania 0.5 l
1 l
5 l
20 l
30 l
200 l

 

Rozpuszczalnik

UNIWERSALNY

 

 

 

Rozpuszczalnik UNIWERSALNY przeznaczony o wyrobów ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych oraz do klei typu butapren; do mycia narzędzi malarskich. 0.5 l
1 l
5 l
20 l
30 l
200 l

 DENATURAT EKSTRA 92%

 

 

Zawartość alkoholu min 92% Produkt barwiony na fioletowo Denaturat, spirytus skażony, 92 % alkohol etylowy skażony substancjami trującymi 0.1 l
1 l
5 l
20 l
25 l
200 l
1000 l

Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna

 

Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych (do 2,5%) oraz niewielkiej ilości węglowodorów nienasyconych (do 1,5%). 5 l
20 l
30 l
200 l
1000 l

BENZYNA EKSTRAKCYJNA MODYFIKOWANA

 

 

Stosowana do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, do czyszczenia części maszynowych oraz do rozcieńczania tłuszczów, olei i wosków. 0.5 l
5 l
20 l
200 l
1000 l